Pravilnik o finančni pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Lenart

Predpisi, na katere predpis vpliva