Zahteva za izdajo lokacijske informacije z razširjenimi podatki (za namen gradne objektov)

Oddaj vlogo

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka