Zahteva za izdajo lokacijske informacije z razširjenimi podatki (za namen gradne objektov)

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku