Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v občino Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Predpisi, na katere predpis vpliva