Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za južni del naselja Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Predpisi, na katere predpis vpliva