Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2023

30. 12. 2022 Tjaša E. 222
30.12.2022
Objave in pozivi
31.12.2023 do 00:00
Tjaša Erjavec