Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leti 2021 in 2022

1. 4. 2021 Tjaša E. (Občinska uprava) 169
01.04.2021
Objave in pozivi
31.12.2022 do 00:00
29.12.2020