Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leti 2021 in 2022

1. 4. 2021 Tjaša E. (Občinska uprava) 729