Vloga za izdajo mnenja k projektnim rešitvam za gradnjo v skladu z veljavnimi prostorskimi akti (po GZ)

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov