Vloga za izdajo projektnih pogojev za gradnjo v varovalnem pasu občinske ceste (po GZ)

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku