Obrazec za posredovanje predlogov k občinskem prostorskem načrtu (OPN)