Odprava posledic po močnih nalivih in neurjih na cestni infrastrukturi

15.000,00 €
V teku
maj 2019
avgust 2019