Odlok o priznanjih in nagradah občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Predpisi, na katere predpis vpliva