Vloga za pridobitev Lokacijske informacije o namenski rabi zemljišča

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku