Domov Organi in uprava Občinski svet 6. redna seja

6. redna seja

Seja je potekala dne 30.05.2019 ob 17.00
Predstavitev za 6. redno sejo OS - 30.5.2019
Klikni tukaj za prikaz prilog
Vabilo
Klikni tukaj za prikaz prilog
Dokumenti, priloge 3
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o imenovanju predstavnika v svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Maribor (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 30.05.2019
Začetek veljavnosti: 01.06.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 30.05.2019
Začetek veljavnosti: 01.06.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Visit Trojica - Zavod za turizem Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 30.05.2019
Začetek veljavnosti: 08.06.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 30.05.2019
Začetek veljavnosti: 01.06.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinska priznanja, nagrajenci
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 30.05.2019
Začetek veljavnosti: 15.06.2019
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila