JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE DEL STAVBE ŠT. 9, STAVBA ŠT. 799, K. O. 532 – LENART, V DELEŽU DO 1/1

24. 9. 2021 Tjaša E. (Občinska uprava) 88
24.09.2021
Prodaja nepremičnin
15.10.2021 do 11:00
24.09.2021
Tjaša Erjavec
druzbenedejavnosti@svetatrojica.si
02 729 50 23