Vloga za izdajo potrdila o uveljavljanju oziroma odpovedi predkupne pravice občine